Bieńkowice

Bieńkowice to wieś położona nad rzeką Rabą. Pierwsze historyczne wzmianki o Bieńkowicach pojawiają się w 1394 r. W tym właśnie roku wieś nazywana była Benedyktowicami, należała do króla i w ramach wielkorządów krakowskich podlegała pod podrzęctwo w Uściu Solnym. Historia wsi to ciągłe przechodzenie z rąk do rąk jako własność różnych szlachciców.

Administracyjnie niegdyś wieś Bieńkowice należała do Starostwa krzeczowskiego. W latach 1975-1998 natomiast do województwa krakowskiego. Obecnie jest to gmina Drwinia, powiat Bochnia, województwo małopolskie.

W Bieńkowicach znajduje się historyczny dworek wybudowany w drugiej połowie XVIII w. Jest on zapisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Mimo to wciąż popada w ruinę.