Gawłówek

Gawłówek to niewielka miejscowość położna w województwie małopolskim, powiecie bocheńskie, gminie Drwinia. Zgodnie zapisami w źródłach historycznych wieś została założona w 1365 roku przez niejakiego Leonarda, właściciela Gawłowa. Zgodę na założenie nowej wsi otrzymał on od samego Kazimierza Wielkiego Między rokiem 1419 a 1434 Gawłówek, który do tej pory znajdował się pod zarządem szlacheckim, stał się królewszczyzną. Taki stan rzeczy trwał do pierwszego rozbioru Polski.

Co warto zobaczyć w Gawłówku? Przede wszystkim interesująca jest świeżo wyremontowana kapliczka. Warto również zwrócić uwagę na kilka figurek przydrożnych wykonanych przez Wojciecha Samka, bocheńskiego artystę, a także pomnik radzieckiego lotnika, która rozbił się tutaj w styczniu 1945 roku.