Gdy długi narastają, szansą na wolność jest upadłość konsumencka

Z myślą o tych osobach fizycznych, które mają zadłużenia i nie potrafią ich uregulować, powstała instytucja upadłości konsumenckiej. Na czym dokładnie polega jej ogłoszenie wtedy, gdy jest się konsumentem?

O długi dzisiaj bardzo prosto. Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe z każdej strony zachęcają do pożyczania pieniędzy. Nie ma też żadnych trudności z zawarciem umów abonamentowych na nowy telefon czy telewizję z pełną gamą kanałów. Niestety, w takiej sytuacji wystarczy tylko jedna niepomyślna sytuacja, na przykład utrata pracy czy choroba, by szybko pojawiły się poważne problemy finansowe.

 

Wyjście z długów – ważna kompleksowa pomoc

Gdy pojawiają się problemy ze spłatą długów, wówczas nie można chować głowy w piasek. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z wierzycielem na przykład bankiem lub pozabankową firmą pożyczkową. Często można uzyskać rozłożenie długu na dodatkowe raty, by były one łatwiejsze w spłacie. Również warto rozważyć zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który spłaca dotychczasowe długi i zmniejsza wysokość raty.

 

Profesjonalną pomoc oferują także firmy zajmujące się oddłużeniami. Świadczą one usługi prawne, zajmują się reprezentacją dłużników w kontaktach z wierzycielami, w sprawach sądowych, w kontaktach z wierzycielami.

 

Niestety, gdy długów jest sporo, a szansa na ich spłatę jest niska, rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. To rodzaj bankructwa, które dostępne jest w Polsce od stosunkowo niedawna, ale szybko znalazło duże zainteresowanie. Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka? Jakie przesłanki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

 

Co to jest upadłość konsumencka?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej znajduje się postępowanie służące do zredukowania lub też umorzenia zobowiązań konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej.

 

Upadłość konsumencka daje zatem dłużnikowi szansę na łatwiejsze spłacenie zobowiązań, natomiast jest ona też korzystna dla wierzycieli, ponieważ pozwala im na odzyskanie środków w całości lub części. Wtedy roszczenia zaspokajane są wspólnie na skutek postępowania sądowego, które prowadzone jest w związku z upadłością konsumencką.

 

Kiedy można ogłosić niewypłacalność?

Postępowanie wszczynane jest na życzenie konsumenta, który składa wtedy odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką. Postępowania nie prowadzi się zatem z urzędu. Wniosku tego nie może złożyć też wierzyciel dłużnika, organizacje społeczne czy prokuratorzy.

 

Aby można było ogłosić bankructwo, konieczne jest spełnienie wymogów bycia osobą fizyczną – nie może ona prowadzić działalności gospodarczej. Również ważną kwestią jest niewypłacalność, która definiowana jest jako brak zdolności do spłaty zadłużeń przez dłuższy okres – od 3 miesięcy.

 

Po złożeniu wniosku sąd bada go, a jeżeli spełnione zostają wszystkie przesłanki, dopuszcza przeprowadzenie upadłości. Jest ona wówczas prowadzona w formie rozprawy sądowej, podczas której ustala się także plan spłaty i ewentualnie umarza się zobowiązania, gdy dłużnik nie może spłacić zobowiązań. Również konsument może składać propozycje układowe.

 

W postępowaniach upadłościowych tego typu bierze też udział syndyk, który ma na celu zarządzanie majątkiem dłużnika tak, aby uregulować niezbędne zobowiązania.

 

Podsumowanie

Zatem upadłość konsumencka stanowi korzystne rozwiązanie dla każdego dłużnika – osoby fizycznej, który z różnych przyczyn nie może uregulować swoich zobowiązań. Wówczas może on łatwiej wyjść na prostą, by rozpocząć życie bez piętna zadłużenia.

 

Kompleksową pomoc w prowadzeniu postępowań o upadłość konsumencką oferują kancelarie specjalizujące się w sprawach upadłościowych, kancelarie antywindykacyjne, oddłużeniowe, a także inne firmy zatrudniające specjalistów w tej dziedzinie.

 

Możesz również polubić…