Telefony i adresy

Urząd Gminy Drwinia – Dane kontaktowe

Gmina Drwinia

32-709 Drwinia 57

NIP – 683 17 18 453

REGON – 351 555 973

Sekretarz Gminy tel. 12 284 98 25
Główny Księgowy Oświaty tel. 12 284 98 17
Stanowisko ds. księgowości oświaty tel. 12 284 98 13
Stanowisko ds. kadr tel. 12 284 98 21
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego tel. 12 284 98 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini
32-709 Drwinia 57
Tel. 12/ 281 76 02, 281 74 10
Fax. 12/ 281 74 10
e-mail: gops@drwinia.pl

Szkoły i przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓL W MIKLUSZOWICACH – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
Mikluszowice 228
tel. (0 prefix 12) 281 71 23

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dziewinie
Dziewin 231
tel. (0 prefix 12) 281 71 27

Zespół Szkół w Drwini:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza
Gimnazjum
Drwinia 173
tel. (0 prefix 12) 281 70 17

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świniarach
Świniary 174
tel. (0 prefix 12) 281 70 40

Zespół Szkół w Grobli:
Szkoła Podstawowa w Grobli
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grobli
Szkoła Podstawowa – Filia w Ispinii
Grobla 134
tel/fax. (0 prefix 12) 281 70 34

Przedszkole Samorządowe w Drwini
Drwinia 173
tel. (0 prefix 12) 281 70 20

Przedszkole Samorządowe w Dziewinie
Dziewin 231
tel. (0 prefix 12) 281 71 65

Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach
Mikluszowice 228
tel. (0 prefix 12) 281 71 44

Przedszkole Samorządowe w Świniarach
Świniary 174
tel. (0 prefix 12) 281 70 40

Kultura

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Drwinia z siedzibą w Grobli
Grobla 155
tel. (0 prefix 12) 281 70 44

Biblioteka w Drwini
tel. (0 prefix 12) 281 70 21

Biblioteka w Grobli
tel. (0 prefix 12) 281 70 44

Biblioteka w Mikluszowicach
tel. (0 prefix 12) 281 71 21

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
Dziewin
tel. (0 prefix 12) 281 71 98

Ośrodek Zdrowia w Świniarach
Świniary 117
tel. (0 prefix 12) 281 70 02