Dziewin

Dziewin to wieś leżąca w gminie Drwinia przy drodze wojewódzkiej nr 965. Historia wsi sięga aż do 1270 r. Do końca XV wieku należała ona do szlachty. W 1499 roku została jednak sprzedana Janowi Olbrachtowi. Pozostawała w jego rękach aż do I rozbioru Polski.

Z ciekawostek dotyczących wsi Dziewin trzeba odnotować fakt powstania tutaj pomnika ks. Stanisława Stojałowskiego. Został on ufundowany przez samych mieszkańców wsi. Pomysł zrodził się w wyniku zainteresowań lokalnej ludności ruchem ludowym. Pomnik powstał w 1938 roku.

Wieś składa się z kilku integralnych części: Błonie, Limierz, Piaski i Pitułki.