Niedary

Niedary – wieś położna w gminie Drwinia (województwo małopolskie, powiat bocheński) w początkowym okresie swojej historii znana jako Miodary. Pierwsza wzmianka o tej miejscowość w źródłach historycznych pochodzi z 1358 roku. Początkowo wieś była królewszczyzną, ale na przełomie XV i XVI wieku została oddana w tenutę, czyli dzierżawę. Po okresie zaborów została sprzedana przez administrację austriacką w ręce prywatne.

Będąc w Niedarach zdecydowanie warto zobaczyć znajdujący się tam cmentarz wojskowy, w którym spoczywają żołnierze polegli w 1914 roku. Wieś położona jest w malowniczym krajobrazie tworzonym przez obniżenia terenu, które są pozostałościami po dawnych korytach Drwinki.