Mikluszowice

Mikluszowice położone są w gminie Drwinia (powiat bocheński, województwo małopolskie). To wieś o bardzo interesującej historii. Prawdopodobnie w Mikluszowicach, na niewielkim wzniesieniu, w zamierzchły czasach stała pogańska budowla sakralna poświęcona poświęcony jednemu z bóstw – Mikluszowi. W następnym wiekach miejsce to było wykorzystywane do celów religijnych przez chrześcijan. Powstały tutaj, a następnie płonęły w pożarach kolejne kościoły. Istniejący do dziś kościół pw. Jana Chrzciciela powstał w latach 1859-1863.

Natomiast pierwszy zapis źródłowy z nazwą miejscowości pochodzi z 1326 roku. Do 1499 roku wieś była własnością szlachecką, następnie – do 1772 roku – królewszczyzną.

Przebywając w Mikluszowicach warto również odwiedzić cmentarz wojenny nr 323, gdzie pochowani są głównie żołnierze austriaccy polegli w I Wojnie Światowej.