Wola Drwińska

Wola Drwińska to niewielka miejscowość położona w gminie Drwinia (powiat bocheński, województwo małopolskie). W źródłach historycznych po raz pierwszy pojawia się w roku 1367. Według historyków do 1487 roku znajdowała się pod zarządem szlacheckim. Następnie została zakupiona przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Po rozbiorach podobnie jak inne okoliczne wsie znalazła się pod zarządem administracji austriackiej.

Co ciekawego może nam zaoferować Wola Drwnińska. Przede wszystkim warto zwrócić na układ zabudowań we wsi. Jest to ty wsi okólnicowej. W centrum wsi znajduje się urokliwy staw. Podobny znajdziemy również na jednym z krańców Woli Drwińskiej.