Świętowanie niepodległości w gminie Drwinia

W gminie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Sto pierwsza rocznica była obchodzona w Grobli z udziałem wójta i władz samorządowych, harcerzy oraz mieszkańców, którzy przybyli tego dnia mimo deszczowej pogody.

Obchody zaplanowano na 10 listopada w Grobli, gdzie odbyła się msza święta w kościele parafialnym. Po niej nastąpił przemarsz pod Budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji. Tam złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą. Odśpiewano również hymn i wygłoszono przemówienia. Śpiewano także pieśni patriotyczne.

W tym roku mamy sto pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości. Samo święto było jednak obchodzone mniejszą liczbę razy, jako że ustanowiono je dopiero w 1937 roku. Wtedy to wyznaczono 11 listopada jako symboliczną datę procesu odzyskania wolności po latach rozbiorów. Święto Niepodległości początkowo przetrwało zaledwie rok ze względu na II Wojnę Światową, która wybuchła we wrześniu 1939 r. W czasie wojny oraz przez cały okres trwania komunizmu w Polsce święto istniały zakazy obchodzenia święta. Zostało przywrócone w roku 1989 wraz ze zmianami ustrojowymi i demokratycznymi przemianami w kraju.

Możesz również polubić…