Wrześniowe treningi klub strzeleckiego LOK Puszcza

Z początkiem września ruszają treningi strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „PUSZCZA” w Dziewinie. Będą się one odbywać w Domu Ludowym w Dziewinie na tamtejszej profesjonalnej strzelnicy przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych.

Treningi będą bezpłatne dla mieszkańców gminy Drwinia. Ich finansowanie zostało zapewnione dzięki kolejnej edycji programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzonego przy Urzędzie Gminy w Drwini w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Program pozwoli przeprowadzić 18 treningów strzeleckich i potrwa do grudnia. Spotkania będą odbywać się we wtorki w godzinach od 17:00 do 20:00. W zajęciach mogą brać udział osoby w wieku powyżej 10 lat, przy czym osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców i oświadczenia dotyczące chęci uczestnictwa w zajęciach. Muszą one również zapoznać się z regulaminem strzelnicy oraz zostać przeszkolone przez instruktora strzelectwa sportowego. Programowi będzie towarzyszyć III Turniej Niepodległościowy o Puchar Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, rozgrywany z okazji Święta Niepodległości.

Możesz również polubić…