Ispina

Ispina to niewielka miejscowość w województwie małopolskim (powiat bocheński, gmina Drwinia). Wedle ustaleń historyków miejscowość została założona w XVIII wieku. Po raz pierwszy nazwa wsi występuje w dokumencie z 1736 roku. Podobnie jak pozostałe wsie regionu do pierwszego rozbioru Polski była własnością króla. Następnie przez wiele lat znajdowała się pod zarządem austriackiego zaborcy.

Co warto zobaczyć w Ispinie? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na mogiłę z krzyżem, znajdującą się przy drodze z Ispiny do Chobotu. Jest to pamiątka po wydarzeniach z dnia 2 czerwca 1943 roku znanych w historiografii jako pacyfikacja wsi Ispina. Wówczas to niemiecki okupant dokonał mordu na mieszkańcach wsi i okolic.