O Gminie

Drwinia jest gminą wiejską położoną w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie). Siedzibą gminy jest wieś Drwina. Tereny gminy są bardzo atrakcyjne z turystycznego punktu widzenia. Poza tym gmina może również pochwalić się ciekawą historią, o której świadczą interesujące zabytki. Warto więc bliżej przyjrzeć się specyfice tych terenów.

Podstawowe informacje o gminie Drwinia

o gminieSkupmy się w pierwszej kolejności na podstawowych danych o współczesnej gminie Drwinia. Wedle różnych ustaleń jest ona zamieszkana przez około 6000 osób. Warto jednak dodać, że dane te pochodzą z 2004 roku, więc obecnie stan ludnościowy gminy może być nieco inny. W obrębie gminy znajdują się następujące miejscowości: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 108,81 m2, a gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 59,9 os./km2. Gmina Drwinia ma charakter zdecydowanie rolniczy. Dominują tutaj raczej nieduże gospodarstwa rolne. Warto wspomnieć, że zdecydowanie największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy jest Kopalnia Ropy Naftowej „Grobla” w Zielonej.

Historia gminy Drwinia

Zarówno Drwinia jak i pozostałe wsie wchodzące w obręb gminy posiadają bardzo podobną do siebie metrykę. Siedziba gminy – wieś Drwinia po raz pierwszy wzmiankowana jest w źródłach historycznych w 1270 jako własności księcia Bolesława Wstydliwego. Warto w tym miejscu zauważyć, że mniej więcej w tym samym czasie wzmiankowane są pozostałe wsie:

  • Trawniki i Grobla  w 1276 roku,
  • Dziewiń w 1270 roku,
  • Wola Drwińska w 1367 roku,
  • Wyżyce w 1365 roku,
  • Niedary w 1358 roku.

Nie oznacza to jednak, że miejscowości te powstały wraz z wzmianką w źródłach historycznych. Niemalże każda z nich była wpierw osadą, jeszcze w odległych czasach pogańskich. Świadczą o tym choćby odkrycia podczas wykopalisk archeologicznych. W tym miejscu warto przytoczyć choćby zaawansowane badania na Górze św. Jana w Mikluszowicach. Według niektórych ustaleń w czasach pogańskich miała tam znajdować się świątynia.

Podobna metryka i bliskie sąsiedztwo sprawiło, że miejscowości te dzieliły podobne losy. Często zrazu były własnościami szlacheckimi, potem wykupywane stawały się królewszczyznami.  Zasadniczo taki stan rzeczy we wszystkich miejscowościach gminy trwał do rozbiorów. Ważną datą dla okolicznych ziem jest bez wątpienia rok 1772. Wtedy to bowiem doszło do I rozbioru Polski. Drwina i okoliczne wsie trafiły wówczas pod zarząd administracji austriackiej. Do 1914 roku tereny te wchodziły skład rządowego dominium niepołomickiego. Również ów rok 1914 jest interesujący w punktu widzenia dziejów okolicznych wsi. Mianowice możemy tuta natrafić na kilka cmentarzy wojennych, gdzie spoczywają żołnierze austriaccy polegli właśnie w tym roku. Takie nekropolie znajdziemy choćby w Grobli, czy też Mikluszowicach. W czasie II Wojny Światowej na terenie gminy doszło do okrutnego mordu żołnierzy niemieckich na mieszkańcach wsi Ispiny. Pacyfikacji wsi Ispiny miała miejsce 2 czerwca 1943 roku. Obecnie we wsi znajduje się mogiła z krzyżem i tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Po wojnie, w latach 1975-1998 gmina Drwinia położona była w obrębie województwa Krakowskiego.

Atrakcje turystyczne gminy Drwinia

o gminieInteresująca historia terenów wchodzących w skład gminy Drwinia odcisnęła swoje piętno, dlatego też dziś możemy tutaj podziwiać ciekawe zabytki.  Czym więc mogą przyciągnąć turystów okoliczne wsie? Przede wszystkim warto zobaczyć wspaniale zachowany kompleks dworski w Bieńkowicach. Z kolei w miejscowości Grobla warto zwrócić uwagę na kościół pw. Imienia Najświętszej Marii Panny, ze świetnie zachowanym otaczającym go drzewostanem. Natomiast wizytówką turystyczną Mikluszowic jest kościół parafialny św. Jana Chrzciciela. Niewątpliwie warte uwagi są nekropolie wojenne, niekiedy bardzo dobrze zachowane, z imiennymi grobami żołnierzy austriackich.

Gmina Drwinia to również doskonałe tereny dla rekreacji i sportu. Znajdziemy tutaj przede wszystkim interesujące trasy pod wyprawy rowerowe. Trzeba też pamiętać, że gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej. Znajdziemy tutaj różnorodne gatunki drzew. Na terenie gminy co raz lepiej rozwija się agroturystyka, dzięki czemu można tutaj tanio i komfortowo przenocować. Wspomnijmy również niedawno oddanym do użytku parku rekreacyjnym w Drwinie. To doskonałe miejsce do weekendowego wypoczynku. Znajdziemy tutaj place zabaw, siłownię na świeżym powietrzu i wieżę widokową, skąd rozpościera się wspaniały widok na okolicę. W jest co oglądać – niewątpliwie znakiem rozpoznawczym okolicy są zabudowania przemysłowe Kopalni Nafty w Grobli.

Znane nazwiska związane z Gminą Drwinia

Z Drwinią i okolicznymi miejscowościami związany jest cały szereg znanych osobistości. Przede wszystkim warto w tym miejscu przytoczyć postać Adama Bardela, znanego działacza ruchu ludowego (jego syn blisko współpracował z Witosem), który urodził się w Mikluszowicach. Tutaj również na świat przyszedł Jan Ptaśnik – to z kolei wybitny historyk i etnograf o bogatym dorobku naukowym. Natomiast wybitny poeta ludowy Władysław Rutkowski urodził się i tworzył w Grobli.