W Dziewinie i Mikluszowicach ruszy II etap budowy sieci sanitarnej

Wójt Jan Pająk oraz wyłoniony w przetargu wykonawca podpisali umowę na budowę sieci sanitarnej w gminie Drwinia. Chodzi o II etap prac, czyli realizację kanalizacji w Dziewinie oraz Mikluszowicach.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac przewidziano na trzeci kwartał 2025 roku, choć odcinek w Mikluszowicach ma być gotowy do stycznia 2025 roku.

Umowa zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 9 kilometrów. Ponadto, powstaną przepompownie i przyłącza nieruchomości.

Ponad połowa środków przeznaczonych na projekt pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – to około 5 mln złotych. Cała inwestycja ma zaś pochłonąć niemal 9 mln złotych.

W ramach pierwszego etapu powstała między innymi oczyszczalnia ścieków w Dziewinie. W czerwcu 2022 roku było do niej podłączonych już ponad 100 gospodarstw.

Możesz również polubić…