Konsultacje społeczne w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na Drwince

Na 8 grudnia zaplanowano konsultacje społeczne w związku z koncepcją budowy zbiornika retencyjnego przy potoku Drwinka. Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, gminy Drwinia, gminy Niepołomice oraz gminy Kłaj są do nich zaproszeni przez dyrektora PGW Wody Polskie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koncepcja na budowę zbiornika została zaprezentowana już 25 listopada na sesji Rady Gminy w Drwini. Przygotowano cztery warianty projektowe wraz z opisem. Koncepcja została zaś nadesłana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie.

Zgodnie z koncepcją pierwszy wariant zakłada rozbiórkę obwałowania na lewym brzegu Drwinki między dwoma mostami, co pozwoli utworzyć strefę zalewową na obszarze łąk i pól uprawnych. Wariant ten wiąże się z rozbiórką śluz wałowych, przebudową istniejącego przepustu przekazującego wodę z potoku Chobot do Drwinki (przy potoku Chobot ma powstać polder wsteczny), a także budowę wału wzdłuż drogi powiatowej wraz z odbudową rowu.

W wariancie drugim również ma zostać rozebrane obwałowanie na lewym brzegu między mostami w tym samym miejscu, jednakże ma też dojść do częściowej rozbiórki prawego wału Drwinki. W tym wypadku wody powodziowe również mają trafiać przy potoku Chobot na teren wyznaczony jako polder wsteczny, a wody z lasu będą spływać na dotychczasowy obszar, ale bardziej ograniczony.

W wariancie trzecim, podobnym do wariantu drugiego, przed jednym z mostów zakłada się wybudowanie jazu z przelewem awaryjnym i przepławką dla ryb oraz wykop czaszy zbiornika. Dzięki temu powstanie stały zalew o powierzchni 19 ha i średniej głębokości 1,7 m. Wody powodziowe tu również mają trafiać na te same tereny co w wariancie drugim.

Ostatni wariant uznaje się za wariant preferowany. W tym wypadku rozebrane zostaną obwałowania zarówno po lewej, jak i po prawej stronie Drwinki, a wzdłuż drogi powiatowej zostanie zbudowany wał. Konieczne będzie utworzenie zapory czołowej, by ochronić drogę powiatową w miejscowościach Drwinia i Zielona przed ewentualnymi wodami powodziowymi. Powstać ma jaz piętrzący, który zostanie wyposażony w trzy sterowane ręcznie zasuwy, a do tego stworzona zostanie przepławka dla ryb. W czasie suszy jaz piętrzący ma pozwolić na zwiększanie zasobów wody. Poza suszą ma on pozostawać otwarty, co umożliwi swobodny przepływ wody.

Ze szczegółami inwestycji, a zwłaszcza z mapami ją przedstawiającymi, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Drwini.

Możesz również polubić…