Wsparcie dla OSP w gminie Drwinia

Jednostki OSP w Grobli oraz Woli Drwińskiej dostały w ostatnich dniach wsparcie finansowe na zakup potrzebnego sprzętu.

W przypadku OSP w Grobli do symbolicznego przekazania środków doszło 1 grudnia przed remizą OSP Dalewice. W trakcie wydarzenia wójt gminy Drwinia Jan Pająk odebrał od posła Norberta Kaczmarczyka czek w wysokości 39 600 zł. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości i zostaną przeznaczone na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych, co zagwarantuje strażakom lepszą ochronę podczas działań.

Z kolei jednostka OSP Wola Drwińska otrzymała 30 listopada dwa radiotelefony oraz sprzęt ratownictwa górskiego. Przedmioty te zostały zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego i przekazane przez wójta gminy Drwinia. Warto dodać, że jednostka otrzymała także już wcześniej w tym roku od gminy dotację celową, która umożliwiła zakup sprzętu i umundurowania, m.in. kompletu ubrania specjalnego oraz drabiny aluminiowej.

Możesz również polubić…