Nowe instalacje oświetleniowe w gminie Drwinia

Na terenie Drwini i okolic pojawi się nowe oświetlenie. W Urzędzie Gminy wójt Jan Pająk podpisał z wykonawcami umowę, która przewiduje zaprojektowanie i rozbudowę nowej oraz istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Planowana jest instalacja ponad dwustu pięćdziesięciu nowych lamp.

Podpisana umowa zakłada budowę i modernizację instalacji oświetleniowych na terenie gminy Drwinia. Rzecz dotyczy w sumie 264 sztuk opraw oświetleniowych, które zostaną umieszczone na już istniejących słupach lub będą wybudowane w nowych miejscach. Prace zakładają montaż opraw oraz wysięgników wraz z podłączeniem lamp do zasilania elektrycznego. Inwestycja umożliwi lepsze doświetlenie dróg na terenie gminy.

Projekt powstaje w ramach inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwini”. Środki na jego realizację Urząd Gminy pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Możesz również polubić…