Znamy harmonogram wywozu śmieci i podmiot odpowiedzialny za wywóz w 2020 roku

Urząd Gminy w Drwini opublikował informację o wyłonieniu nowego podmiotu odpowiedzialnego za wywóz śmieci na terenie gminy Drwinia w 2020 r. Podano także harmonogram wywózki.

W wyniku wygranego przetargu nowym odbiorcą odpadów zostało konsorcjum składające się z firm: Lider – EKOMBUD Skowronek Gazda Sp. J. z siedzibą w Bochni, przy ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia, Partner – Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z  o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. Konsorcjum zastąpi Eco Tech, czyli dotychczasowego odbiorcę.

Odpady zmieszane i bioodpady:

 • w miejscowościach Gawłówek, Mikluszowice, Wyżyce będą odbierane w dniach 13 I, 10 II, 16 III, 1, 14 i 28 IV, 12 i 26 V, 8 i 22 VI, 6 i 20 VII, 3 i 17 VIII, 1, 16 i 28 IX, 7 i 21 X, 9 XI, 7 XII,
 • w miejscowościach Drzewin, Drwinia będą odbierane w dniach 16 I, 13 II, 18 III, 15 i 29 IV, 13 i 27 V, 12 i 26 VI, 10 i 24 VII, 7 i 21 VIII, 4 i 18 IX, 2, 16 i 30 X, 6 XI, 8 XII,
 • w miejscowościach Wola Drwińska, Bieńkowice, Niedary, Zielona, Świniary będą odbierane w dniach 20 I, 17 II, 23 III, 9 i 23 IV, 7 i 21 V, 4 i 18 VI, 2, 16 i 30 VII, 13 i 27 VIII, 10 i 24 IX, 8 i 22 X, 5 XI, 7 XII,
 • w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla będą odbierane w dniach 14 I, 11 II, 17 III, 3, 16 i 30 IV, 14 i 28 V, 9 i 23 VI, 7 i 21 VI, 4 i 18 VIII, 3, 17 i 29 IX, 7 i 21 X, 10 XI, 8 XII.

Odpady segregowane:

 • w miejscowościach Gawłówek, Mikluszowice, Wyżyce będą odbierane w dniach 13 I, 10 II, 16 III, 14 IV, 12 V, 8 VII, 6 VI, 3 VIII, 1 IX, 7 X, 9 XI, 7 XII,
 • w miejscowościach Drzewin, Drwinia będą odbierane w dniach 16 I, 13 II, 18 III, 15 IV, 13 V, 12 VI, 10 VII, 7 VIII, 4 IX, 2 X, 6 XI, 8 XII,
 • w miejscowościach Wola Drwińska, Bieńkowice, Niedary, Zielona, Świniary będą odbierane w dniach 20 I, 17 II, 23 III, 23 IV, 21 V, 18 VI, 16 VII, 13 VIII, 10 IX, 8 X, 5 XI, 7 XII,
 • w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla będą odbierane w dniach 14 I, 11 II, 17 III, 16 IV, 14 V, 9 VI, 7 VII, 4 VIII, 3 IX, 7 X, 10 XI, 8 XII.

Śmieci niesegregowane, w razie zapełnienia pojemników, będzie można przechowywać w czarnych workach dostarczonych przez nowego odbiorcę śmieci.

Ponadto, będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, elektroodpadów, chemikaliów i akumulatorów. Odbywać się ona będzie w lutym, maju, sierpniu i listopadzie:

 • w miejscowościach Gawłówek, Mikluszowice, Wyżyce w dniach 24 II, 14 V, 5 VIII, 9 XI,
 • w miejscowościach Drzewin, Drwinia w dniach 10 II, 28 V, 17 VIII, 16 XI,
 • w miejscowościach Wola Drwińska, Bieńkowice, Niedary, Zielona, Świniary w dniach 11 II, 29 V, 18 VIII, 17 XI,
 • w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla w dniach 25 II, 15 V, 6 VIII, 10 XI.

Możesz również polubić…