Lipcowe remonty i inwestycje w gminie

Co w Drwini modernizowano w lipcu? Jakie obiekty przechodzą remont i jakie inwestycje są wdrażane? Jakie prace zaplanowano, jeśli chodzi rozbudowę gminnej infrastruktury? Oto przegląd prac budowlano-remontowych w Drwini w lipcu.

Nowe inwestycje

Wciąż prowadzone są prace nad Centrum Opieki nad Dziećmi do lat 3. Budynek będzie posiadał sale wypoczynku dla dzieci, pokój nauczycielski i dyrekcji, pokój pielęgniarki i sale dla dzieci chorych, sale pobytu dziennego dla dzieci, jadalnię, szatnie, zaplecze sanitarne. Z kolei przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dziewinie budowana jest hala namiotowa łukowa wraz z częścią magazynową. Przy okazji przeprowadzana jest modernizacja boiska sportowego. Wymieniania jest nawierzchnia asfaltowa na nawierzchnię poliuretanową. Dostarczone będzie także wyposażenie m.in. w postaci trybun dla widzów czy zadaszenia boiska halą o konstrukcji stalowej z poszyciem z podwójnej warstwy materiałem PCV.

Warto też podkreślić, że gmina Drwinia bierze udział w rządowym programie rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. W jego ramach udało się uzyskać dofinansowanie na zakup informatycznych pomocy dydaktycznych. Szkoły dostaną dzięki temu tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe oraz inne urządzenia IT. Dzięki temu nauczyciele będą mogli w lepszych stopniu rozwijać zainteresowania i talenty uczniów gminy Drwinia.

Trwają także prace przy budowie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 964 na terenie gminy Drwinia wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz Park&Ride – wiatami rowerowymi, stojakami na rowery, ławkami i stacjami napraw rowerów, a także parkingiem samochodowym na co najmniej 12 samochodów. Instalacje te powstaną w miejscowościach Ispina, Grobla, Świniary i Niedary. Projekt zakłada budowę około 13 km ścieżek pieszo-rowerowych. Ponadto, finalny efekt prac będzie także uwzględniał zatoczki autobusowe wraz z oświetleniem w ramach bezkolizyjnej obsługi komunikacji zbiorowej.

Przy drodze 964 rozpoczęto zarazem kolejny etap prac budowy ronda w miejscowości Świniary. W miejscu tym wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas robót w postaci zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 2098K oraz wprowadzenia sygnalizacji świetlnej. Obowiązuje objazd wprowadzony przez odpowiednie władze, a przywrócenie normalnego ruchu planowane jest na trzydziestego września tego roku. Dodatkowo na drodze 964 pojawią się także wyspy z azylem dla pieszych, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo przechodzących przez jezdnię.

Remonty

Na drodze 964 zostaną również wykonane prace remontowe. Poddany im zostanie odcinek drogi od cmentarza w Grobli do miejscowości Świniary. Na ponad półtorakilometrowym fragmencie trasy zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa, a także zostaną wypełnione ubytki w poboczach oraz będzie wykonane oznakowanie poziome jezdni.

Gmina podjęła się również remontu przydrożnej kapliczki św. Jana Nepomucena w Drwini. Zabytkowy obiekt zostanie osuszony i odpowiednio zabezpieczony przed podmakaniem. Zostanie między innymi wykonana opaska wokół obiektu, prawidłowe odwodnienie jego otoczenia, a także wymiana pokrycia z dachówki, remont drzwi wejściowych, okien konstrukcji stalowej, etc. Kapliczka będzie miała odnowioną elewację, a dodatkowo zostanie przy niej zamontowana parkowa lampa solarna oraz tablica informacyjna.

Możesz również polubić…