Przypomnienie o zwrocie podatku akcyzowego

Tylko do 2 września można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Gminy w Drwini. Warto o tym przypomnieć producentom rolnym, którzy wykorzystują lej napędowy do produkcji rolnej.

Jak informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wniosku o odzyskanie części pieniędzy wydanych na olej napędowy rolnicy powinni zbierać faktury VAT lub robić ich kopie w celu przedłożenia do dokumentacji. W zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wniosek składany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miast. Okresem objętym zwrotem jest czas od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Obowiązują przy tym limity. Wunoszą one 1 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze będą wypłacane od 1 do 31 października 2019 roku. Będzie je można odebrać w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach rządu pod tym linkiem. Można go również odebrać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Drwinia.

Możesz również polubić…