W Drwini trwa nabór chętnych do programu budowy przydomowych oczyszczalni

Do szóstego maja tego roku można zgłaszać się do programu, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabór chętnych jest organizowany przez wójta gminy Drwinia.

Program przeznaczony jest dla tych mieszkańców gminy, którzy nie są objęci aglomeracją ściekową. Aby wziąć w nim udział należy dysponować prawem własności nieruchomości, na której miałaby powstać przydomowa oczyszczalnia ścieków. Lokalizacja musi również spełniać geologiczne i techniczne warunki do budowy takiego obiektu. Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku. W budowie nie jest przewidywana partycypacja finansowa mieszkańców. Środki mają pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stosowne dokumenty, deklarację o udziale w projekcie, dodatkowe informacje oraz numery kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej gminy Drwinia. Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Drwinia w dzienniku podawczym, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (Drwinia 57, 32-709 Drwinia) lub drogą elektroniczną, przesyłając podpisany skan deklaracji na adres e-mail gminy.

Możesz również polubić…