6 mln złotych dodatkowego wsparcia ze środków unijnych dla Drwini

Gmina Drwinia uzyskała dodatkowe dofinansowanie na projekt związany z rozbudową niskoemisyjnego transportu miejskiego. Środki pozwolą  zapewnić mieszkańcom dostęp do jeszcze lepszego standardu infrastruktury drogowej, m.in. w zakresie ścieżek pieszo-rowerowych. Podpisano już aneks do umowy zwiększającej wsparcie dla samorządu.

Dodatkowe finansowanie można było uzyskać dzięki oszczędnościom powstałym w programie w wyniku różnic kursowych oraz przesunięć dokonanych pomiędzy działaniami RPO. Oprócz gminy Drwinia dodatkowe wsparcie otrzymały projekty realizowane w Zakopanem i Limanowej. W sumie na potrzeby tych samorządów udało się wygospodarować ponad 14 mln złotych.

W Gminie Drwinia dofinansowanie dotyczy projektu zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie DW 964 i 295 w pasie o długości 19 km. Projekt uwzględniał też infrastrukturę towarzyszącą (Park & Ride, Bike & Ride) oraz działania edukacyjne z zakresu ekologii. Jego wartość wynosiła ponad 30 mln zł. Dzięki zwiększeniu dofinansowania została ona powiększona o 6,3 mln zł. Może to ułatwić realizację działań rezerwowych związanych z projektem.

Możesz również polubić…