Zawieszenia zajęć w gminie Drwinia z powodu koronawirusa

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w Grobli oraz w Świniarach zostały zawieszone zajęcia w szkołach. Placówki przeszły na zdalny lub hybrydowy tryb nauczania. Zawieszenie dotyczy klas w Szkole Podstawowej w Grobli im W. Reymonta oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świniarach.

W Grobli zajęcia zostały zawieszone na wniosek Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Bochni. Podjęto decyzję, aby od 12 do 16 października zajęcia szkolne w klasie V przeprowadzić w trybie zdalnym. Zdecydowano się także na przeprowadzenie odkażania w pomieszczeniach szkoły, w których zajęcia mają mieć w sposób tradycyjny uczniowie pozostałych klas. Wszystko to w związku z wykryciem zakażenia u jednego z uczniów w klasie V.

Podobną decyzję musiały podjąć wcześniej władze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świniarach. W tym wypadku powodem zawieszenia zajęć było potwierdzone 8 października zakażeniu u jednego z nauczycieli. Zdecydowano wówczas o tym, że w klasach VI i VII Szkoły Podstawowej od 9 października do 12 października zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne. Zawieszono także zajęcia stacjonarne z wychowania przedszkolnego od 9 października do 15 października. Tu również zarządzono dekontaminację, a także wprowadzono tryb zdalny nauki dla uczniów zawieszonych klas.

Warto podkreślić, że koronawirus w zeszłym miesiącu wpłynął także na otworzenie nowego Centrum opieki nad małymi dziećmi w Drwini. Ze względów bezpieczeństwa we wrześniu odbyło się tylko symboliczne otwarcie placówki mieszczącej się przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Drwini. Oficjalne uroczystości zdecydowano się zorganizować w innym terminie.

Możesz również polubić…