Ponad 1,5 mln na most na Wiśle łączący Nowe Brzesko i Drwinię, ale mieszkańcy protestują

W ramach programu rządowego Mosty dla Regionów zdecydowano o przekazaniu 1,6 mln zł na budowę przeprawy nad Wisłą między gminami Drwinia i Nowe Brzesko. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się, a także ożywić gospodarczo region. Mimo to, budowa mostu wzbudza obawy. Choć mieszkańcy chcą nowej przeprawy, obawiają się, że planowany wariant może zwiększyć ryzyko wystąpienia powodzi w rejonie.

Oprócz nowo wybudowanego mostu na rzece mają powstać nowe ronda, a także zmieni się przebieg drogi wojewódzkiej 775 na odcinku drogi krajowej 79 do drogi wojewódzkiej 964 – od Nowego Brzeska do Świniar. Zdaniem burmistrza Nowego Brzeska Krzysztofa Madejskiego most przyczyni się do rozwoju gminy i będzie dla niej krokiem milowym.

Co prawda w Nowym Brzesku istnieje przeprawa, ale jest to już obiekt wysłużony o ograniczonej nośności i zbyt małej szerokości. Powstał w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, a w ostatnim czasie często bywa remontowany, co ogranicza komunikację pomiędzy gminami. Sytuacja wymusiła nawet budowę tymczasowego mostu nad Wisłą między Świniarami i Sierosławicami w okresie wakacyjnym w 2020 roku.

I choć mieszkańcy dostrzegają potrzebę budowy mostu, to inwestycja w aktualnej formie wzbudza wśród nich obawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w czasie powodzi. Boja się oni, że budowa nasypu w miejscu przeprawy podniesienie ryzyko przerwania wałów i zalania terenów w rejonie Świniar i Sierosławic. Za przykład podają sytuację z 2010 roku, kiedy wezbrana fala powodziowa przetaczała się po tym obszarze, a także powodzie z 1970 i 1972 roku.

Obawy te znalazły też wyraz w piśmie dwóch radnych gminy Drwinia z Grobli i Ispiny do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w którym poproszono o odpowiedzi na pytania związane z realizacją inwestycji w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ich manifestacją jest także zbieranie podpisów pod protestem w miejscowościach Grobla, Świniary, Trawnik, Ispina i Drwinia. Ma on trafić do parlamentarzystów z okręgu wyborczego, a także Ministerstwa Infrastruktury, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Starostw Powiatowych w Proszowicach i Bochni.

Inwestycja będzie trzecią inicjatywą tego rodzaju w województwie małopolskim, która powstanie przy wsparciu finansowym z programu Mosty dla Regionów. Wcześniej środki z niego przeznaczono na budowę mostu na Wiśle między miejscowościami Jeziorzany i Kopanka (łączącego gminy Skawina i Liszki, na południowy zachód od Krakowa – tam również lokalizacja wzbudziła kontrowersje wśród mieszkańców, choć nie ze względu na zagrożenie powodziowe), a także mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. W przekazaniu środków i podpisaniu odpowiednich umów 8 marca bieżącego roku brali udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Możesz również polubić…