Oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej

18 sierpnia w Woli Drwińskiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Senior+, czyli placówki, która ma zapewniać wsparcie seniorom poprzez dzienną opiekę oraz aktywizacją osób niesamodzielnych na terenie gminy Drwinia.

Obiekt zyskał obecną formę dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie blisko 580 tys. zł), z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (w kwocie około 280 tys. zł), a także z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w kwocie niema 60 tys. zł). Finansowanie to zostało przeznaczone na remont budynku dawnej szkoły i jego otoczenia, a także na wyposażenie placówki w potrzebny sprzęt.

Na uroczystości obecni byli przede wszystkim seniorzy, korzystający na co dzień z Dziennego Domu Senior+. W wydarzeniu wzięli też udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się urzędnicy i samorządowcy – przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Drwinia, Woli Drwińskiej. Uroczystości towarzyszył występ artystyczny seniorów.

Dzienny Dom Senior+ w Woli Drwińskiej jest częścią struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini. Działa od godziny 8 rano do 16 popołudniu i jest przeznaczony dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia. W środku znajdują się pokoje pobytu dziennego, świetlice, sala ćwiczeń, kuchnia, jadalnia, a także łazienki. Dla seniorów to nie tylko miejsce, w którym mogą oni aktywnie spędzać czas, ale i uczestniczyć w zajęciach o charakterze integracyjnym oraz rozwijać swoje zainteresowania i nabywać nowe umiejętności, m.in. poprzez zajęcia warsztatowe i edukacyjne. Placówka pozwoli reaktywować społecznie osoby starsze i niesamodzielne, pomoże w przeciwdziałaniu samotności i izolacji osób starszych, zapewni usługi rehabilitacyjne oraz specjalistyczne wsparcie.

Możesz również polubić…