Otagowano: 11 listopada

flaga Polski

Świętowanie niepodległości w gminie Drwinia

W gminie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Sto pierwsza rocznica była obchodzona w Grobli z udziałem wójta i władz samorządowych, harcerzy oraz mieszkańców, którzy przybyli tego dnia mimo deszczowej pogody.