Koronawirus w gminie Drwinia – sytuacja epidemiczna na koniec lipca

W połowie lipca w gminie Drwinia pojawiło się duże ognisko koronawirusa. W Grobli w prywatnym domu opieki wykryto zakażenia wirusem wśród pensjonariuszy ośrodka. W związku z sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wystosował apel do mieszkańców powiatu bocheńskiego, przypominając o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego.

Ognisko zakażeń w domu opieki wykryto po 15 lipca. Tego dnia sanepid w Bochni informował o zaledwie 16 osobach, u których na terenie gminy Drwinia stwierdzono obecność koronawirusa. W kolejnych dniach liczba ta stopniowo się zwiększała, by z 18 na 19 lipca skoczyć z 24 do 91 zakażeń.

Jeszcze 17 lipca sanepid w Bochni zarekomendował i przypomniał mieszkańcom, aby przestrzegać wszelkich nakazów i zakazów związanych z obostrzeniami mającymi na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotyczy to zwłaszcza zasad dystansu społecznego oraz stosowania środków ochrony osobistej. Specjaliści z całej Polski zalecają ostrożność w kontaktach społecznych i ograniczenie liczby spotkań.

Efektem badań pracowników i mieszkańców domu opieki były kolejne wykryte zakażenia. Na koniec lipca, w ostatnim komunikacje miesiąca, sanepid stwierdził 170 przypadków choroby COVID-19. W kontekście domu opieki sytuacja wygląda na dość ustabilizowaną, ale mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, stosując wszystkie zalecane zasady higieniczne i przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

Możesz również polubić…