Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

Wspaniała informacja dla mieszkańców gminy Drwina. Władze samorządowe fundują wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie. Impreza odbędzie się 1 czerwca 2019. Zdecydowanie warto tam pojechać.

Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

Czym są Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe? To cykliczna impreza organizowana przez Ośrodek Terapii Uzależnień „Trzeźwość” w Częstochowie. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem przewodnim: “Radosna prawda – trzeźwy dom i rodzina”. Uczestnicy spotkania będą dzielić swoimi przeżyciami, doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat problemu alkoholizmu i jego wpływie na życie rodzinne. Wszystko okraszone będzie wspólną modlitwą. W trakcie imprezy można wziąć udział w licznych mitingach, apelach i mszach.

 Urząd Gminy w Drwini pokrywa koszty transportu

Dlatego tak bardzo cieszy nas informacja przekazana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okazało się, że gmina Drwina pokrywa koszty wyjazdy na to spotkanie. Każdy mieszkaniec naszej gminy może skorzystać z tej możliwości. Zapisać można się w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Termin zapisów – do 24 maja! Zdecydowanie warto się więc pospieszyć, bo może się okazać, że niedługo wszystkie miejsca będą już zajęte. I dokonała okazja może nam przelecieć koło nosa. Warto wiec jeszcze dziś udać się do Urzędu Gminy i zgłosić chęć udziału w tym wyjeździe.

Możesz również polubić…